Cabaretdiner KUUB

Over Rotary Quartier van Peellandt

Rotary is een serviceclub: alle leden steunen op verschillende wijzen hun medemensen. Dit alles zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Bij Rotary geef je iets van jezelf.

Automotive Campus 30,
5708 JZ Helmond

Contact