PR Commissie

De PR commissie is een ondersteunende partij voor de andere commissies maar heeft ook de taak om het image en de identiteit van Rotary QvP neer te zetten en te onderhouden. Daarnaast ook afgestemd op Rotary Nederland.

De commissie houdt zich niet alleen bezig met PR en communicatie naar externen, maar tevens met de interne communicatie. De actitiveiten leveren waarde op voor zowel de Rotary Club als organisatie, als voor de individuele leden zelf.